Anmäl ditt projekt

Du kan anmäla ditt projekt genom att fylla i formuläret nere på sidan, vilket ger användningsrätt till Europaårets logo. De uppgifter som anges i anmälan används för statistik om projekten. Den projektbeskrivning som man fyller i formuläret syns dessutom på den här webbplatsen.

Begäran om att använda kulturarvsmärkethttps://www.webropolsurveys.co...

De viktigaste villkoren för att få rätt att använda logotypen:    

 • Projektet genomförs under perioden 7.12.2017–31.12.2018
 • Nationellt, regionalt eller lokalt berör projektet målsättningarna för Europaåret för kulturarv.
 • Projekt kan t.ex. vara:
  • initiativ och evenemang som främjar diskussion och ökar medvetenheten om kulturarvets betydelse och värde samt främjar medborgarnas och intressentgruppernas deltagande.
  • informations- och utbildningskampanjer samt utställningar som berör kulturarvet och Europaårets målsättningar.
  • utbyte och informationsspridning av erfarenheter och god praxis angående kulturarv.
  • forsknings- och innovationsverksamhet och spridning av resultaten av sådan verksamhet.
  • främjande av projekt och nätverk som gäller Europaåret, bland annat med hjälp av massmedier och sociala nätverk.
  • övrig verksamhet som förverkligar Europaårets målsättningar. 

Vi uppmuntrar särskilt till att genomföra projekt som främjar delaktighet och har långvarigt genomslag.  

När du anmäler ditt projekt får projektet användarrättigheter till Europaårets logo som finns på finska och svenska och med fem olika färger, samt slagordet för Europaåret för kulturarv, Vårt kulturarv: där det förgångna möter framtiden. I sociala medier används hashtaggen #EuropeForCulture som kan användas fritt. 

Mer detaljerade anvisningar för projekt under kulturarvsåret finns i EU:s slutakt.

För initiativ på EU-nivå beviljar Europeiska kommissionen användarrättigheter till logotypen.