Finansiering

Finansieringsmöjligheten

Europaåret för kulturarv genomförs av mycket olika aktörer på olika håll i Europa. Utöver egen finansiering finns projektfinansiering att söka både nationellt och från EU.

 

Museiverkets bidrag för delaktiggörande projekt under Europaåret för kulturarv 2018  

Museiverket delar ut statsbidrag under 2017–2018 till samarbetsprojekt med vilka man tar fram nya verksamhetsmodeller och sätt för att främja interaktivitet och individers och samfunds delaktighet i kulturarvet. Resultatet av sådana projekt är att kulturarvet blir mer åtkomligt och lättillgängligt. Samarbetsprojekt kan genomföras av samfund, medborgarorganisationer och museer.  

http://www.nba.fi/sv/understod...

http://www.nba.fi/fi/ajankohta...

 

Finansiering från programmet Kreativa Europa för internationella samarbetsprojekt som deltar i Europaåret

Med finansiering från EU:s program Kreativa Europa stöds samarbete som sker mellan minst tre länder och berör temaårets europeiska målsättningar. Man har särskilt lyft fram den möjlighet som kulturarvet ger att stärka känslan av tillhörighet i ett gemensamt Europa samt kulturarvets betydelse som inspirationskälla för kreativitet och konstnärlig verksamhet. Projekten förväntas få stor synlighet under 2018. Ansökningstiden för finansieringsansökan för projekt i anslutning till Europaåret för kulturarv utgick den 22 november 2017.

http://www.cimo.fi/program/kre...

 

Nordiska kulturfondens HANDMADE-finansiering

HANDMADE är en satsning av Nordiska kulturfonden, som genomförs åren 2016–2018. Fonden stöder sådana projekt inom alla konst- och kulturområden som undersöker handarbete ur olika synvinklar. Ett projekt som får finansiering kan vara nationellt eller internationellt och ska uppmärksamma ett nordiskt perspektiv.

https://www.nordiskkulturfond....

   

Vill du informera på den här sidan om kulturarvsrelaterade finansieringsmöjligheter hos parten som du företräder? Kontakta specialplanerare Aura Kivilaakso, 0295 33 6027, aura.kivilaakso@museovirasto.fi