Europeiska kulturarvspriset till finländska kulturfostransplaner

Finländska kulturfostransplaner och projektet Kulturvolt har tilldelats Europeiska unionens och Europa Nostras kulturarvspris 2018 (European Union Prize for Cultural Heritage / Europa Nostra Award). Med anledning av det europeiska kulturarvets temaår fäste man i år särskild uppmärksamhet vid det särskilda europeiska värdet av de prisbelönade prestationerna kring kulturarvet.


Kulturfostransplanerna erbjuder barn och unga kultur- och kulturarvsfostran som en del av den grundläggande undervisningen i respektive kommun. I projektet producerades ett nätverktyg med hjälp av vilket kommunerna självständigt kan utarbeta planer för kulturfostran som bygger på deras eget lokala kulturutbud. Verktyget är fritt tillgängligt för alla på tre språk: finska, svenska och engelska.

”Projektet erbjuder en relativt förmånlig men effektiv modell som kan tillämpas överallt i Europa vid planering av undervisning med fokus på de kulturella värdena”, bekräftade juryn. Projektet Kulturvolt genomfördes av Föreningen för kulturarvsfostran i Finland och Förbundet för barnkulturcenter i Finland. De viktigaste samarbetspartnerna var Kommunförbundet, Utbildningsstyrelsen och Centret för konstfrämjande. Projektet finansierades av undervisnings- och kulturministeriet. Dessutom stödde Centret för konstfrämjande ordnandet av en verkstadsturné.  

Vinnarna belönas i European Heritage Summit

Vinnarna belönas under det europeiska toppmötet kring kulturarvet i Berlin den 8–24 juni. European Heritage Summit är ett av de viktigaste evenemangen under det europeiska kulturarvets temaår och ersätter European Heritage Congress 2018. Prisceremonin sker den 22 juni.

Bland de belönade projekten väljs ut sju Grand Prix-vinnare som får huvudpriset på 10 000 euro. Grand Prix-vinnarna offentliggörs under European Heritage Summit i Berlin i juni. Dessutom utses ett av de belönade till publikens favorit genom en internetomröstning.

Planer redan på 90 orter – under beredning i 50 kommuner

När projektet Kulturvolt inleddes fanns det planer för kulturfostran endast i 43 av de 311 kommunerna i Finland. När projektet upphörde 2017 fanns det redan 90 planer för kulturfostran på olika håll i Finland. Dessutom var 50 planer under beredning.

Verkstäder ordnades på 15 orter och turnén besökte 83 kommuner i Finland och lockade över 450 deltagare. Förbundet för barnkulturcenter i Finland fortsätter att ordna verkstäder i samarbete med Föreningen för kulturarvsfostran i Finland i de områden som ännu saknar en plan för kulturfostran.

”I projektet skapades en helhetsbetonad och flexibel approach till arbetet med läroplaner genom att använda sig av ett digitalt verktyg. Verktyget fungerar på såväl det lokala, nationella som på det europeiska planet. Resultaten av projektet bevisar hur man med hjälp av ett nätverktyg snabbt kan åstadkomma omfattande effekter i samhället”, konstaterar juryn. 

Juryn ansåg att planen för kulturfostran angår alla barn i kommunen oavsett deras bakgrund och att den effektivt också når ut till de kommuner och områden som saknar kulturtjänster som riktas till barn och unga. Kulturfostransplanerna säkerställer samarbetet mellan skolorna och kulturinstitutionerna inom det omgivande området och ger deltagarna möjlighet att bekanta sig med kulturen och kulturarvet i sina hemstäder eller det närliggande området, samt uppmuntrar till att förstå den lokala kulturens mångformighet.

”Kulturvolt har betonat att det är viktigt för elevernas jämlikhet att inkludera konst-, kultur- och kulturarvsfostran i de lokala läroplanerna. Det skapar också grund för ett ansvarsfullt medborgarskap samt uppskattning av verksamheten som bygger på kreativitet och innovationer”, konstaterar man i utlåtandet.  

Meddelanden:

Meddelande på webbplatsen för Föreningen för kulturarvsfostran i Finland på finska : https://www.kulttuuriperintoka...

Meddelande på webbplatsen för Förbundet för barnkulturcenter i Finland på finska: https://www.lastenkulttuuri.fi...

Europa Nostras pressmeddelande på finska http://www.europanostra.fi/wp-... (innehåller fler pressbilder)

Europa Nostras pressmeddelande på engelska: http://www.europanostra.org/eu...

Pressbilder:

Ladda ner på https://flic.kr/p/DzPRwL
Ladda ner på https://flic.kr/p/GM69dx

Mer information:

Föreningen för kulturarvsfostran i Finland
verksamhetsledare Ira Vihreälehto
ira.vihrealehto@kulttuuriperintokasvatus.fi
tfn +358 50 338 1743

Experterna vid Förbundet för barnkulturcenter i Finland: http://www.lastenkulttuuri.fi/...

Europa Nostra Finland
Anna-Maija Halme
anna-maija.halme@europanostra.fi
tfn +358 40 536 8188

Cultural Center Annantalo Preview