Kulttuuriperintövuoden loppuraportti julkaistu: vuosi näkyi ja kuului eri puolilla Suomea

Mikä innosti ihmiset laulamaan Oodia ilolle yhdessä ja jakamaan esityksensä sosiaalisessa mediassa, järjestämään kaupunkikävelyitä ja talkoita, keskustelemaan kulttuuriperinnöstä, soittamaan kirkonkelloja rauhan päivänä?

Kulttuuriperinnön eurooppalainen teemavuosi 2018 kannusti yhä useampia tutustumaan Euroopan moninaiseen kulttuuriperintöön ja pohtimaan sen merkitystä omassa arjessa. Tavoitteena oli korostaa kulttuuriperinnön merkitystä tulevaisuuden voimavarana, kulttuuriperintöä investointina tulevaisuuteen. Suomessa painotettiin osallisuutta ja tuettiin hankkeita, jotka lisäävät ihmisten osallistumista kulttuuriperintötoimintaan ja mahdollisuuksia vaikuttaa sitä koskeviin asioihin.

Tuore teemavuotta summaava raportti kertoo, että koko Euroopassa tapahtumia järjestettiin yli 23 000 ja niihin osallistui karkeasti arvioiden 11,7 miljoonaa ihmistä. Suomessakin teemavuoden keskeisintä antia olivat yli 320 tapahtumaa eri puolilla Suomea. Ilman vahvaa kansalaisyhteiskunnan ja yhdessä tekemisen perinnettä tämä ei olisi ollut mahdollista. Suurin kiitos vuoden onnistumisesta kuuluukin näiden tapahtumien tekijöille.

Teemavuoden tavoitteena oli luoda uutta ja jatkuvaa toimintaa. Tässä onnistuttiin: kolmannes Suomessa järjestetyistä tapahtumista oli uusia ja ilmoitti jatkoa seuraavan myös teemavuoden jälkeen.

Euroopan unionin aloitteesta vietettäviä teemavuosia on järjestetty 1980-luvulta lähtien. Teemavuosien tarkoituksena on nostaa esiin keskeisiä ja ajankohtaisia aihekokonaisuuksia ja virittää keskustelua niistä EU-jäsenmaissa ja maiden välillä. Kulttuuriperintö nousi vuonna 2018 ensimmäistä kertaa teemavuoden aiheeksi.

Miten kulttuuriperintövuoden luomaa nostetta voidaan hyödyntää Suomessa?

Euroopan unionin tasolla vuotta pidetään menestyksenä, ja komissio on sitoutunut lukuisiin jatkotoimiin. Komissio kannustaa jäsenmaita laatimaan omia kansallisia strategioitaan. Pääministeri Antti Rinteen hallituksen ohjelmaan (6.6.2019) sisältyvä valtioneuvoston kulttuuriperintöstrategia voi viedä teemavuoden perintöä eteenpäin, ja se on oiva osoitus Suomen aktiivisuudesta myös meneillään olevan EU-puheenjohtajuuskautta ajatellen. Keskustelu kulttuuriperinnöstä, eurooppalaisuudesta ja arvoista on koko ajan ajankohtaisempaa. Suomi liittyi teemavuoden aikana Eurooppalainen kulttuuriperintötunnus -ohjelmaan (European Heritage Label). Tunnus tarjoaa hyvän mahdollisuuden jatkaa arvokeskustelua ja tuoda siihen uusia näkökulmia.

Linkki Museoviraston tiedotteeseen

Kaustisen Tapahtuma Kuvaaja Veera Ailunka 01
Foto: Veera Ailunka

Tapahtumat eri puolilla Suomea tekivät teemavuoden. Kaustisilla maalattiin innolla Suuressa Maalaustapahtumassa 10.7.2018. Päivä on Helene Schjerfbeckin syntymäpäivä ja se on nimetty Kuvataiteen päiväksi. Vuonna 2018 tämä Suomen Akvarellitaiteen yhdistyksen valtakunnallisesti organisoima tapahtuma oli osa Kulttuuriperinnön eurooppalaista teemavuotta. Kuva: Veera Ailunka.

Pojke Med Kottdjur Foto Olivia Andersson
Foto: Olivia Andersson

Stundarsin ulkoilmamuseon Lastenjuhlilla järjestettiin yhdessä KulturÖsterbottenin kanssa Kulttuuriperinnön eurooppalaiseen teemavuoteen liittyvä käpyeläintyöpaja, jossa lapset tekivät perinteisiä käpyeläimiä niille varattuun aitaukseen. Työpaja osoittautui hyvin suosituksi!  

Niittyheina Markkuu Taimi Puhuu Kuva Marika Laurila
Foto: Marika Laurila

Niittyheinä ja kissankello -hankkeen yleisötapahtuma Tyrnävällä Markkuun kylässä. Hankkeessa kannustettiin asukkaita ja yhteisöjä vaalimaan niittyjä. Sen toteutti Oulun maa- ja kotitalousnaiset. Hanketta rahoitettiin Kulttuuriperintövuoden 2018 valtionavustuksin.

Pakohuone1 Mkm Tuomas Nalli
Foto: Tuomas Nalli, Mikkelin kaupungin museot

On kesäkuu 1944. Neuvostoliiton suurhyökkäys Karjalan kannaksella on ruuhkauttanut päämajan viestikeskus Lokin. Tärkeä viesti on välitettävä rintamalle. Ratkaisu on pelaajien käsissä: ehtivätkö he luoda yhteyden ennen kuin on liian myöhäistä?  Päämajamuseossa voi kesällä 2019 osallistua pakohuonepeliin, jossa pelaajat voivat ratkoa todellisiin jatkosodan tapahtumiin kiinnittyvää tehtävää. Hanke sai rahoitusta Kulttuuriperinnön eurooppalaisen teemavuoden 2018 avustuksista.

Vartiosaari L1430132
Foto: Ulla Rahola