Kulttuuriperintövuosi on päätöksessä, mutta työ Euroopassa jatkuu

Eurooppalainen päätöskonferenssi järjestettiin Wienissä osana Itävallan EU puheenjohtajuuskautta. Konferensissa julkistettiin komission jatkotoimina kulttuuriperinnön toimintalinjaukset.

Komissio oli selvästi tyytyväinen vuoden saavutuksiin ja sitoutunut jatkoon: momentumia halutaan hyödyntää. Kulttuurikomissaari Tibor Navracsics julkisti komission ensimmäiset eurooppalaisen kulttuuriperinnön toimintalinjaukset (Framework for Action on Cultural Heritage). 

Toimintalinjaukset sisältävät kootusti teemavuoden saavutukset sekä uusia avauksia, joilla varmistetaan teemavuoden jatkumo. Komission linjausten neljä periaatetta ovat kokonaisvaltaisuus, kulttuuriperinnön valtavirtaistaminen ja integroiminen yhteiskunnan eri sektorien osaksi, näyttöön perustuva politiikkatyö ja laaja sidosryhmäyhteistyö. Niiden sisältö tiivistyy viiteen pilariin: inklusiivinen, kestävä, joustava, innovatiivinen ja globaalisti yhteistyötä tekevä Eurooppa.

Näiden pilarien alla on 60 konkreettista toimenpidettä, joihin komissio sitoutuu. Komissio perustaa vuonna 2019 epävirallisen asiantuntijaryhmän, Cultural Heritage Forumin. Näin teemavuoden aikana syntynyt asiantuntija- ja kansalaisjärjestöverkosto saa jatkoa.  Mukana on myös toimia, jotka koskevat kulttuuriperinnön uudelleenkäyttöä, kulttuuriperintökasvatusta, yhdessä Euroopan neuvoston kanssa toteutettavaa Faron puiteyleissopimus-työpajasarjaa sekä eurooppalaista kulttuuriperintötunnusta, johon Suomikin nyt on menossa mukaan.


Komissio toivoo jäsenvaltioiden laativan vastaavia linjauksia.

Suomi on Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajamaa vuoden 2019 lopulla. Konferenssin sisältöä kannatti seurata myös tästä näkökulmasta. Komission julkaisemat Toimintalinjaukset täydentävät neuvoston uutta Kulttuurin työsuunnitelmaa 2019–2022, jossa kulttuuriperintöä koskeva erityinen painopiste on kestävyys. Nämä yhdessä luovat toivottavasti pohjaa myös Suomen EU-puheenjohtajuuskaudella eteenpäin vietäville kulttuuriperinnön teemoille. Konferenssissa jaettiin myös kulttuuriperinnön eTwinning-palkinnot sekä julkistettiin Cultural gems app, sovellus joka tarjoaa interaktiivisen, avoimen lähdekoodin alustan paikallishallinnoille, kansalaisille ja matkailijoille jakaa eurooppalaisten kaupunkien kätkettyjä helmiä. Lisäksi konferenssissa julkistettiin OMC (Open Method of Coordination) asiantuntijaryhmien suosituksia esimerkiksi kestävästä matkailusta ja kulttuuriperinnön ammateista. 

Kansallinen koordinaattori, yli-intendentti Ulla Salmela ja projektipäällikkö Hanna Lämsä, Museovirasto.

Kuvia päätöskonferenssista: https://www.flickr.com/photos/...

Lisätietoa:

Framework for Action on Cultural Heritage https://ec.europa.eu/culture/content/european-framework-action-cultural-heritage_en

Factsheet https://ec.europa.eu/culture/s...

Euroopan komission lehdistötiedote 7.12.2018 http://europa.eu/rapid/press-r...

Kulttuurin uusi työohjelma vuosille 2019–2022 http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13948-2018-INIT/fi/pdf

Kestävä matkailu, OMC recommendations, Initiative 5: Tourism and heritage ja Barcelona Declaration "Better Places to Live, Better Places to Visit"

Heritage professions executive summary (laajempi raportti ilmestyy tammikuussa 2019)

Baukultur

Kävelykierroksella pysähdyimme kolmessa eri pisteessä, joista ensimmäisessä syvennyimme Baukulturiin. Ryhmäkeskusteluissa oli tavoitteena päättää, mikä olisi pienen kaupungin kaupungintalona toimineen rakennuksen uusi kohtalo. Jokaiselle oli nimetty rooli, jonka mukaan tuli osallistua päätöksentekoon. 

Img 2788

Catherine Magnant komissiosta avaa uusien toimintalinjausten sisältöä. Kuva Hanna Lämsä.

 

Photo 2018 12 07 18 19 51

Iltajuhla vietettiin vaikuttavassa Hofburgin keisarillisessa palatsissa.