Lappeenrannan ja Etelä-Karjalan kotiseutupäivät osana Kulttuuriperinnön eurooppalaista teemavuotta

Kulttuuriperinnön eurooppalainen teemavuosi ja erityisesti sen osallisuusteema näkyivät vahvasti Lappeenrannan ja Etelä-Karjalan Valtakunnallisilla kotiseutupäivillä 9.8.- 12.8. Keskiöön nousivat sekä yksilön vastuu oman kotiseudun viihtyvyydestä että laajapohjaisen osallisuuden merkitys yhteiskunnallisen kestävyyden kannalta. Myös maahanmuuttajien ja nuorten kotiseutusuhteen tukeminen nousivat esiin keskusteluissa.

Kotiseutupäivien teemaslogan ”Kotiseutu miu mau mukkaa” viittaa jokaisen oman toiminnan merkitykseen oman kotiseudun kulttuuriperinnön säilymisessä, osallisuudessa ja sitä kautta kotiseudun viihtyisyydessä.

Kulttuuriperintövuosi näkyi erityisesti päivien kestävää kehitystä käsittelevässä seminaarissa. Jani Halme nosti puheessaan esiin kahdella paikkakunnalla asumisen mahdollisuutena pitää elävänä syrjäseutuja ja niiden kulttuuriperintöä. Lisäksi seminaarissa käsiteltiin hyviä toimintamalleja kestävälle kulttuuriperintötoiminnalle ja sen näkyväksi tekemiselle eli Kulttuuriympäristösitoumusta ja kulttuuriluotsitoimintaa. 

Keskustelukammarissa Kaikilla on oikeus kotiseutuun jatkettiin Kotiseutuliiton kulttuuriperintövuoden seminaarissa keväällä aloitettua keskustelua maahanmuuttajien osallisuudesta ja kotiutumisesta. Osallistumisesta keskusteltiin myös asukastoimintaa käsittelevässä kammarissa. Nuorten osallisuus nousi esiin vuosikokouksen julkilausumassa.  

Lappeenrannan kaupunki täytti kotiseutupäivien aikaan 369 vuotta, ja kaupungin syntymäpäivää vietettiin Lappeenrannan linnoituksessa Vanhankaupungin päivät -tapahtumassa.  

Vuoden kotiseutuyhdistykseksi valittiin Rovaniemen Totto ry ja Vuoden kaupunginosaksi Espoon Kauklahti. Kotiseututyön ansiomitali jaettiin kymmenelle kotiseututyössä ansioituneelle henkilölle lauantain gaalassa.

Ensi vuoden Kotiseutupäivät järjestetään Tuusulassa. 
 

Umuco Entertainment Troop Monikulttuurinen Musiikkiryhmä Kuva Anna Maija Halme
Vanhankaupunginpäivät Lappeenranta