President Tarja Halonen är beskyddare för det europeiska kulturarvsåret 2018 – invigningen hålls 19.1.

Syftet med temaåret kring Europas gemensamma kulturarv är att öka medvetenheten om Europas historia och gemensamma värderingar samt att uppmuntra människor att fundera på kulturarvets betydelse nu och i framtiden. President Tarja Halonen är kulturarvsårets beskyddare i Finland. Temaåret invigs genom ett offentligt evenemang i Helsingfors fredagen den 19 januari 2018.

Kulturarvet är närvarande i allas vår vardag. Bland annat seder och traditioner, byggnader och landskap, näringar samt spel och lekar kan räknas som kulturarv. Syftet med Europeiska unionens kulturarvsår är att lyfta fram kulturarvets många sidor och hur kulturarvet stödjer dialogen mellan olika kulturer. I Finland ligger tyngdpunkten under temaåret på delaktighet i kulturarvet.

Vem som helst – privatpersoner, föreningar, företag och andra sammanslutningar – kan delta i förverkligandet av kulturarvsåret. Museiverket ansvarar för samordningen av temaåret i Finland. Under året hoppas man särskilt på sådana projekt och initiativ som ökar interaktionen samt individers och gemenskapers delaktighet i kulturarvet.

Invigningen av kulturarvsåret ordnas i Vita salen i Helsingfors fredagen den 19 januari 2018 kl. 14–17. Evenemanget är öppet för alla och anmälningar tas nu emot på Museiverkets webbplats. Evenemanget öppnas av kulturarvsårets beskyddare, president Tarja Halonen. Deltagarna får lyssna på tal och musik samt tillsammans utbringa en skål för kulturarvet.

Anmäl dig till invigningen av kulturarvsåret 19.1 med den elektroniska blanketten här: https://www.webropolsurveys.co...

Anmäl dig senast 4.1.2018. Evenemanget är öppet för alla och de 200 först anmälda får plats.

Mer information: Specialplanerare Aura Kivilaakso, tfn 0295 33 6027, aura.kivilaakso@museovirasto.fi Överintendent Ulla Salmela, tfn 0295 33 6251, ulla.salmela@museovirasto.fi

http://www.nba.fi/fi/ajankohta...