Aineettoman kulttuuriperinnön ekosysteemi / palvelumuotoilun yhteiskehittämisen työpajat

John Nurmisen Säätiö, vuodesta 2018 alkaen

John Nurmisen Säätiön ja Suomen museoliiton valmistelema yhteishanke Aineettoman kulttuuriperinnön ekosysteemi tuo vuosien 2018–2020 välisenä aikana suomalaiselle kulttuuriperintökentälle yhteisen palvelutoimijan, jonka missiona on tallentaa, ruokkia ja rikastuttaa yhteyttä ihmisten ja kulttuuriperinnön välillä. Toimija vastaa vuoden 2020 jälkeen digitaalisessa muodossa tallennetun kulttuuriperinnön laadukkaasta saatavuudesta ja tarjoaa ihmisille helpon ja luontevan väylän vuorovaikutukseen kulttuuriperinnön kanssa.

Hankkeessa tuotetaan museo- ja kulttuuriperintöalan toimijoille jaettavaksi ratkaisuja, käytäntöjä ja toiminatamalleja digitaalisten palveluiden asiakaslähtöiseen suunnitteluun ja toteuttamiseen. Tämä toteutetaan vuoden 2018 aikana työpajojen sarjana. John Nurmisen säätiö ja Suomen museoliitto kannustavat samalla museoita ja kulttuuriperintöalan toimijoita hyödyntämään digitaalisia välineitä kulttuuriperinnön saatavuuden parantamiseksi.

Yhteistyössä: Suomen Museoliitto

Lisätiedot: www.johnnurmisensaatio.fi