Elävä Suomenlinna. Yhteisöjen muuttuva kulttuuriperintö.

Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran tutkimusosasto/Turun yliopiston kulttuuriperinnön tutkimus

Yhteisölähtöisessä tutkimushankkeessa tarkastellaan etnografisen kenttätyön menetelmin eletyn ja hallinnoidun paikan välistä suhdetta Suomenlinnassa. Tutkimus tuo ajankohtaista tietoa elävän saariyhteisön ja maailmanperintökohteen erityispiirteistä kulttuuriperintöprosesseineen.

Selvitämme, kuinka Suomenlinna rakentuu yksityisenä, yhteisöllisenä ja julkisena paikkana, miten asukkaat ja yhteisöt kokevat lähivuosikymmenien muutokset ja millaisia käsityksiä, muutospaineita ja -toiveita Suomenlinnan tulevaisuuteen kohdistuu ja miksi.

Hanketta johtaa dos. (Helsingin yliopisto, Turun yliopisto) Pauliina Latvala-Harvilahti Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran tutkimusosastolta. Latvala-Harvilahden lisäksi hankkeessa työskentelevät Helsingin yliopistosta FM Oona Simolin, FT Niina Naarminen ja Turun yliopistosta FT Laura Seesmeri.  

Ks. https://elavasuomenlinna.wordp...
Podcast-sarja: https://soundcloud.com/elaevae...

Kiitämme: Jenny ja Antti Wihurin rahasto, Eino Jutikkalan rahasto, Helsingin matkailusäätiö.