Hello World of Textile

Jen's Finland Oy, Blogi, Viro (Tartto) ja Suomi, 7.4.2018 - 29.5.2018

Tutustun virolaiseen kansanperintöön ja raportoin siitä blogini kautta englanniksi työskennellessäni Viron kansallismuseossa.
Haluan edistää tekstiilien tuntemusta ja tietämystä sekä käsityöosaamista yleisellä tasolla. Haluan tuoda esille monipuolista, yhteistä kulttuuriperintöämme sekä yhdistää nykypäivän trendejä ja kestävän kehityksen merkitystä tuomalla näkyväksi perinteiset materiaalit ja osaamisen.

Tutustun matkani aikana laajasti Viron eri maakuntiin ja museossa työskentelen mahdollisimman monen kulttuuriperinnön osaajan kanssa. Toivon voivani edistää kulttuuriperintöä myös tämän hankkeen jälkeen muilla tavoin Suomessa ja ulkomailla.

https://tartotextile.wordpress...