Kansainvälinen maisemapäivä

Ympäristöministeriö, 20.10.

Kansainvälistä maisemapäivää vietetään vuosittain 20.10., eli Eurooppalaisen maisemayleissopimuksen allekirjoittamisen vuosipäivänä. Maisemapäivällä halutaan kiinnittää huomiota siihen, että maisemat ovat olennainen osa kulttuuriperintöä, identiteettiä, hyvinvointia ja elinympäristön laatua. Suomessa kansainvälisen maisemapäivän teemana on tänä vuonna arkimaisema. Teeman toivotaan kannustavan kaikkia huomaamaan arkimaisemien arvo ja vaikutus päivittäiseen elämään.

Kansainvälistä maisemapäivää on alettu viettämään Euroopan neuvoston aloitteesta. Tavoitteena on vakiinnuttaa maisemapäivän vietto jokavuotiseksi perinteeksi kaikissa Eurooppalaiseen maisemayleissopimukseen kuuluvissa maissa.

Ensimmäisen kerran kansainvälistä maisemapäivää vietettiin vuonna 2017. Tuolloin ympäristöministeriö haastoi kunnat ja kansalaisjärjestöt miettimään, millä tavoin maisemapäivää voitaisiin viettää tulevina vuosina. Vieläkin on hyvin aikaa suunnitella maisemapäivän viettoa!