Kenen kaupunkien kulttuuriperintö? Sessio Kaupunkitutkimuksen päivillä 2018

Suomen Kaupunkitutkimuksen Seura, 3.-4.5.2018

Kaupunkitutkimuksen päivät on vuosittain järjestettävä monitieteinen kaupunkitutkijoiden konferenssi, jota järjestävät yhteistyössä ja vuorovedoin Suomen kaupunkitutkimuksen seura (SKTS), Yhdyskuntasuunnittelun seura (YSS) ja Tulevaisuuden tutkimuksen seura (Tutuseura). Vuonna 2018 päivät pidetään teemalla ”Vaihtoehtojen kaupunki” Helsingissä 3.-4. toukokuuta. Vetovastuussa on kaupunkitutkimuksen seura.

Suomen Kaupunkitutkimuksen seura osallistuu Kulttuuriperinnön eurooppalaiseen teemavuoteen järjestämällä päivillä kaupunkitutkijoille suunnatun kulttuuriperintöaiheisen session ”Kenen kaupunkien kulttuuriperintö?”. Session vetävät FT, Erikoissuunnittelija Aura Kivilaakso Museovirastosta sekä Yliopistonlehtori (kansainvälinen historia) Tanja Vahtikari Tampereen yliopistosta.

Työryhmässä kuullaan kulttuuriperintöä käsitteleviä puheenvuoroja eri tieteenaloilta. Myös kulttuuriperintöön liittyvät erilaiset tutkinnat ja käytännöt eri aikoina, sekä näiden tulkintojen ja käytäntöjen muutos ja pysyvyys kuuluvat työryhmän kiinnostuksen piiriin.

Lisätiedot: http://www.kaupunkitutkimuksenpaivat.net/