Kielettömänä kaupungissa

Humanistinen ammattikorkeakoulu (Humak), vuosi 2018

1) Kaupunkikävely-osio: Tutkimme sitä, kuinka kuurot ja ei-suomenkieliset suunnistavat kaupungilla, miten he orientoituvat ja löytävät perille, millaisia selviytymismenetelmiä ja-välineitä heillä on, millaisia asioita he panevat merkille, millaisia reittejä he kulkevat päivittäin, mitkä paikat heille ovat merkityksellisiä yms. Tämä toteutetaan dokumentoituina kaupunkikävelyiden sarjana siten, että kohderyhmien edustajat kävelevät kaupungilla yhdessä tutkijan kanssa.

2) Kulttuuriluotain-osio: Kohderyhmien edustajat saavat kameroita, joilla he kuvaavat itse kaupungilla heille merkityksellisiä paikkoja. Näiden kuvien ja videotarinoiden pohjalta luomme hankkeen lopuksi yhteisnäyttelyn.

3) Nimistötutkimus-osio: Haastattelemme kuuroja ja keräämme talteen heidän käyttämänsä viittomat liittyen eri paikkoihin pääkaupunkiseudulla.

4) Kuvakommunikaatio-osio: Mitkä kaupungin paikat ovat tuttuja, mitkä vieraita, mitkä tuntuvat turvallisilta, mitkä turvattomilta, miksi?

Lisätiedot: http://kielettomana-kaupungiss...