Kulttuuriympäristö ja ilmastonmuutos -seminaari

Ympäristöministeriö ja Kulttuuriympäristön tutkimuksen seura ry., Helsinki, 17.1.2018


Seminaari liittyy Kulttuuriympäristötutkimuksen seuran ympäristöministeriölle tekemään selvitykseen aihepiirin tutkimustilanteesta. Selvityksen ja seminaarin tavoitteena on avata kulttuuriympäristön hyvän hoidon merkitystä ilmastonmuutoksen hillinnässä.

Seminaari on suunnattu tutkijoille, jatko-opiskelijoille, eri alojen hallintoviranomaisille ja muille aiheesta kiinnostuneille.

Ohjelma

13:00 Tilaisuuden avaus

13:10 Ilmastonmuutos eri mittakaavatasoilla, Jukka Käyhkö Turun yliopisto

Korjausrakentamnen ja päästöjen vähentäminen, Miimu Airaksinen, Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL

14:10 Kulttuuriympäristö ja ilmastonmuutos -selvityksen esittely, Niina Uusi-Seppä

14:30 Kahvitarjoilu

14:50 Ilmastonmuutos ja yhdyskuntarakenne - mistä ilmastonmuutos ulkoistaa, Seppo Junnila, Aalto-yliopisto

Kunnianhimoa ilmastonmuutoksen torjuntaan, Jyri Seppälä, Suomen ympäristökeskus

15:50 Seminaarin päätössanat

Tapahtumapaikka: Ympäristöministeriö, auditorio Pankkisali, Aleksanterinkatu 7, 00100 Helsinki

Lisätiedot: www.ym.fi