Kulttuuriympäristö tutuksi koululaisille

ProAgria Keski-Suomi / Keski-Suomen maa- ja kotitalousnaiset

Kulttuuriympäristö tutuksi koululaisille -hankkeen tavoitteena on, että oppilas oppii ymmärtämään, mitä kulttuuriympäristöt ovat sekä miten ja miksi maisemat muuttuvat. Tehtävien kautta havainnoidaan ympäristössä tapahtuneita muutoksia, ihmisen toiminnan jälkiä sekä hahmotetaan maiseman kerroksellisuutta. Työpaja vahvistaa paikallisidentiteetin syntyä, kehittää oppilaiden havainnointi-, kartanluku- ja ongelmanratkaisutaitoja sekä kannustaa itsenäiseen ajatteluun ja ideointiin.

http://keski-suomi.maajakotita...