Living with Cultural Heritage

Rauman kaupunki, 1.9.-30.11.2018

Rauman, Ruotsin Visbyn ja Latvian Kuldigan kaupunkien sekä Turun yliopiston ja latvialaisen SERDE-residenssijärjestön yhteisenä tavoitteena Living with Cultural Heritage (LiviHeri) -hankkeessa on oppia yhdessä, miten historiallista kaupunkia voidaan samaan aikaan asua, kehittää ja suojella. Kestävän matkailun periaatteiden mukaisesti kaikki aktiviteetit suunnitellaan siten, että ne vahvistavat paikallisten asukkaiden viihtymistä kotikaupungissaan ja lisäävät heidän taitojaan ja tietojaan omasta kulttuuri- ja luonnonympäristöstään. Samalla edistetään asukkaiden mahdollisuuksia hankkia lisätuloja edellä mainittua osaamista hyödyntämällä.

Living with Cultural Heritage on osa EU:n Central Baltic 2014–2020 -ohjelmaa ja Euroopan kommissio on myöntänyt hankkeelle euroopanlaajuisen kulttuuriperintövuoden tunnuksen.

https://liviheri.wordpress.com...