Merellisen kulttuuriperinnön työpaja Tammisaaressa

BalticRIM-hanke/ Museovirasto, 7.4.2018 klo 11 - 16

Museovirasto ja Metsähallitus järjestävät osana kansainvälistä BalticRIM-hanketta yhdessä Tammisaaren museon sekä Piraya rf:n kanssa merellisen kulttuuriperinnön työpajan.

Työpajan tavoitteena on kerätä monipuolista tietoa Tammisaaren ja sen ympäristön merellisestä ja vedenalaisesta kulttuuriperinnöstä. Työpajassa kerätään tietoja muun muassa hylyistä, haaksirikkopaikoista, painolastipaikoista, laitureista, silloista, erilaisista rantarakenteista, satamista, väylistä, merimerkeistä, kalastuslaitteista, rantojen teollisuuskohteista ja vanhoista myllynpaikoista. Tiedot voivat olla peräisin esimerkiksi arkistoista, kirjallisuudesta, vanhoista kartoista, sukeltajien muistiinpanoista tai ne voivat olla suullista perimätietoa. Tietoja halutaan erityisesti merialueilta ja jokisuista.Työpajaan on vapaa pääsy.

Tammisaaren Luontokeskus, Rantapuistikko, 10600 Tammisaari.

Kutsu ja työpajan ohjelma: Baltic Rim Työpaja Tammisaari 070418

Inbjudan och programm: Baltic Rim Arbetsseminariet I Ekenäs 070418


Lisätietoja BalticRIM-hankkeesta: http://www.nba.fi/fi/ajankohta...