Mestarit ja kisällit

Suomen Kotiseutuliitto, syyskuu 2018 - tammikuu 2019

Suomen Kotiseutuliiton Mestarit ja kisällit -hankkeessa lapset, nuoret ja ikäihmiset kohtaavat paikallisen kulttuuriperinnön äärellä. Sodankylässä ja Turun Varissuolla syksyllä 2018 toimintansa aloittavissa kotiseuturyhmissä osallistujat oppivat tietoja ja taitoja toinen toisiltaan yhteisen tekemisen kautta. Toimintasisällöt syntyvät osallistujien yhteisen ideoinnin ja suunnittelun kautta ja ryhmissä pyritään vahvistamaan mahdollisuuksia osallisuuteen ja yhteisöllisyyteen. Kotiseudulla ja kulttuuriperinnöllä vanhoine ja uusine piirteineen on mahdollisuus olla valtava voimavara ja sukupolvien välistä vuorovaikutusta voimistava tekijä – Mestarit ja kisällit -hanke tekee näistä mahdollisuuksista saavutettavampia.

Pilotit toteutetaan syyskuun 2018 ja tammikuun 2019 välisenä aikana. Suunnitelmissa on myös jatkohanke, joka kestää syksylle 2020. Hanketta rahoittaa Suomen Kulttuurirahasto.

www.kotiseutuliitto.fi