Östersundoms kulturarv - Hembygdsarkivet digitalt

Östersundom r.f., från 1.4.2018

Östersundom är förutom Helsingfors nyaste stadsdel också den äldsta stadsdelen. Området omnämns redan i ett dokumentär från år 1347. Även Helsingfors äldsta byggnader är belägna här.

Ändamålet med digitaleringsprojektet är, att ortsbefolkningen och andra intresserade gräver fram gamla album och arkivskatter såsom gamla fotografier, brev och dokument för att ge ett tidsperspektiv vid sidan av de nyare bilderna.

Östersundom-föreningen ordnar dokumenteringsdagar och det scannade materialet överförs till Östersundom-topotektjänsten. Topotek (ICARUS) är ett internationellt forskningsarkiv för arkivering av hembyggdsmaterial. Nationalarkivet hör till denna arkiveringstjänst.

Arrangör: Östersundom r.f.
Mer info: www.ostersundom-seura.fi
Mera info erhålls senare från; http://ostersundom.topoteekki.fi