Pökköä pesään - Upp med ångan

Fiskarsin kotiseutuyhdistys ry, Fiskarsin museo, 11.1.2018-

Hankkeen tavoitteena on osallistamalla paikallisia asukkaita rakentaa elävä oppimisympäristö Fiskarsin yläruukkiin. Pääosassa on Suomen vanhin kapearaiteinen höyryveturi Pikku Pässi, joka pyritään saattamaan käyttökuntoon 2019 vuoden loppuuun mennessä.

Yläruukin vanhan teollisuusalueen kehittäminen alkaa vuonna 2018 ja jatkuu vuosia eteenpäin.

Hankkeen tärkeimpänä tehtävänä on rakentaa pohja pysyvälle vapaaehtoistoiminnalle ja mahdollistaa halukkaiden osallistuminen museon toimintaan monella tasolla niin museopedagogisessa toiminnassa kuin kokoelmien hoidossa. 

Kesän 2018 perinnetyöpajoissa pilotoidaan vapaaehtoistoimintaa ja vuoden aikana järjestetään kaksi tutustumismatkaa sekä kuukausittaisia koulutustilaisuuksia halukkaille vapaaehtoisille.

Lisätiedot: www.fiskarsmuseum.fi ja www.pelastetaanpassi.fi