Rural Explorer

Humanistinen ammattikorkeakoulu, 1.11.2017 - 31.12.2019

Rural Explorer -kehittämishankkeessa kootaan Kaakkois-Suomen (Etelä-Karjala ja Kymenlaakso) maaseudun matkailuyritysten käyttöön alueen historiaan ja nykypäivään liittyviä, kiinnostavia ja yllättäviä tarinoita sekä yhdistetään niihin paikkatietoa. Matkailuyrityksiä aktivoidaan monipuolistamaan matkailijoille suunnattua sisältötarjontaansa yhdistämällä tuotteisiinsa ja palveluihinsa tarinallisuuden avulla kulttuurin, historian ja luonnon elementtejä. Rural Explorer –hankkeessa kuljetaan vielä tuntemattomia polkuja ja tarjotaan matkailijalle löytämisen mahdollisuus. Samalla vahvistetaan alueen identiteettiä vesireittien, rajan ja monimuotoisen kulttuurihistorian seutuna. Hankkeen toteutusaika on 1.11.2017 - 31.12.2019. Hanke on Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014-2020 osarahoittama.

Hankkeessa syntyy kulttuuripaikka-aineistoa, jota voidaan kulttuurimatkailun lisäksi hyödyntää lasten ja nuorten kotiseutukasvatuksessa. Hankkeen aikana kootut tarinat ja niihin liittyvä paikkatieto tulevat olemaan kaikkien kiinnostuneiden saatavissa ja hyödynnettävissä hankkeen jälkeen. Näin hankkeen toivotaan lisäävän oman ympäristön ja sen kulttuurihistorian tuntemusta ja arvostusta laajemminkin.

Lisätiedot: www.humak.fi