Yhteisöllinen tutkimushanke kolttasaamelaisten kotouttamisesta Suomessa 1939–1949

Saamelaismuseo Siida, 1.1.2018-30.9.2019

Yhteisöllinen ja monitieteellinen hanke tutkii kolttasaamelaisten evakkoaikaa (1939-49), tarkemmin evakkoaikana rakennettuja väliaikaisia asuinpaikkoja. Niistä tunnetuimpia ovat Lutto- ja Suomujoen kolttakentät. Hankkeessa yhdistetään asiakirjalähteistä ja äänitearkistoista löytyvää tietoa kolttasaamelaisten elävään muistitietoon. Tutkimusta tehdään yhteisön ja eri toimijoiden kesken. Kolttakenttien rakennuskanta dokumentoidaan ja niille tehdään uudet opastekyltit. Vähemmän tunnettuja väliaikaisia asuinpaikkoja paikannetaan ja dokumentoidaan. Hankkeen aikana järjestetään perinneretki ja seminaari, tehdään julkaisu ja päivitetään Saamelaismuseon Kolttaelämää-verkkonäyttely. Tuloksilla juhlistetaan elokuussa 2019 vietettävää kolttasaamelaisten asuttamisen 70-vuotisjuhlaa.

Yhteistyössä: Kolttakulttuurisäätiö, Metsähallituksen Lapin Luontopalvelut, Suomen Akatemian rahoittama The Skolt Saami Memory Bank-hanke, joka toimii Oulun yliopiston Giellagas-instituutissa sekä Suomen Akatamian rahoittama Culturally and Socially Sustainable Museum. Reframing the Policies of Representing Indigenous Sámi Culture in the Sámi Museum Siida -hanke, Yle Sápmi, Saamelaisarkisto

Lisätiedot: www.siida.fi