Samarbetspartner

Koordinering i Finland

I Finland ansvarar Museiverket för koordineringen av Europaåret för kulturarv. Koordinatorerna bär ansvar för att informera intressentgrupper om kulturarvsåret och sammanställa information om de temarelaterade projekt som olika aktörer genomför. Man kan ansöka om användarrättigheter för temaårets logo hos Museiverket. Samtidigt sparas uppgifter om projektet på de här webbsidorna och blir del av Finlands satsning på Europaåret för kulturarv.

Museiverket ansvarar för att delge Europeiska unionen information om temarelaterade projekt som ordnas i Finland. En del av projekten anmäls till EU-ländernas gemensamma kampanjwebbplats där enskilda projekt kan få bredare synlighet också internationellt.

Koordinatorerna får stöd för sitt arbete från en samarbetsgrupp med representanter från alla de EU-länder som deltar i kulturarvsåret samt från Finlands egen samarbetsgrupp för kulturarvsåret. Dess uppgift är att bereda och specificera Finlands målsättningar och att stöda planeringen och genomförandet av Europaåret och kommunikationen under året. Utöver representanter för Museiverket sitter också representanter för undervisnings- och kulturministeriet, miljöministeriet, Finlands Hembygdsförbund, Föreningen för kulturarvsfostran i Finland, Finlands museiförbund, Utbildningsstyrelsen samt Europa Nostra Finland i samarbetsgruppen.

Finlands samarbetsgrupp för Europaåret för kulturarv: överintendent Ulla Salmela (Museiverket), projektledare Hanna Lämsä (Museiverket), utvecklingschef Pirjo Hamari (Museiverket), kulturråd Päivi Salonen (undervisnings- och kulturministeriet), överinspektör Mirva Mattila (undervisnings- och kulturministeriet), miljöråd Tuija Mikkonen (miljöministeriet), verksamhetsledare Riitta Vanhatalo (Finlands Hembygdsförbund), verksamhetsledare Ira Vihreälehto (Föreningen för kulturarvsfostran i Finland), generalsekreterare Kimmo Levä (Finlands museiförbund), undervisningsråd Mikko Hartikainen (Utbildningsstyrelsen) och ordförande Tapani Mustonen (Europa Nostra Finland).