Europaåret för kulturarv 2018

År 2018 har utsetts till hela Europas gemensamma kulturarvsår. Under året kommer olika regionala och lokala aktörer över hela Europa att genomföra projekt, evenemang, initiativ och kampanjer som för fram det egna kulturarvet.

Europaåret för kulturarv 2018

Under temaåret betecknar kulturarv nu levande, nedärvda resurser i alla former och ur alla aspekter – materiella, immateriella och digitala. Alla som är villiga kan delta i genomförandet av året: personer med intresse för kulturarv, kulturarvsproffs och -amatörer, medborgarorganisationer, regionala och lokala aktörer samt medlemsstaterna.

I Finland är delaktighet i kulturarvet huvudtema för året. Samfund, medborgarorganisationer och museer uppmuntras att utveckla nya verksamhetsmodeller och pröva på nya sätt att främja växelverkan mellan individer och lokalsamhällen. Det nationella målet är också att göra kulturarvet mer åtkomligt och lättillgängligt (också digitalt) samt att främja hållbar användning av kulturarvet. En viktig synvinkel är kulturarvet som mötesplats och som ett verktyg för dialog – en social resurs.


Traditionella lekar i Fölisön.
Foto: Päivi Kosonen

Målsättningarna för Europeiska unionen kombinerar en europeisk identitet med lokal förankring: under året uppmuntras allt fler att bekanta sig med Europas pluralistiska kulturarv och begrunda dess innebörd i den egna vardagen. Vilken betydelse har rötter och kulturarv som samhällelig beståndsdel nu och i framtiden? Kulturarvet är en investering i framtiden.

Temaår som firas på EU:s initiativ har ordnats sedan 1980-talet. Målet med temaåren är att lyfta fram centrala och aktuella tematiska helheter och stimulera till debatt inom och mellan EU:s medlemsländer. År 2018 lyfts kulturarvet för första gången fram som tema för året.

Europaparlamentets och rådets beslut om ett Europaår för kulturarv (2018), 17.5.2017. (pdf, på Finska)

Europaår: https://europa.eu/european-uni...